ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศผลผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าราชภัฏ และสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าราชภัฏ และสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าราชภัฏ และสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผลผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าราชภัฏ และสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account