ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว 
โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ 19/2561 ลวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว  โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account