ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Super User

Super User

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
ครั้งที่ 2/2559

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 15 อัตรา ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2559

Read more...

ประกาศวันสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียนและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชนบุรี
เรื่อง วันสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียนและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศวันสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียนและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

ประกาศรายงานตัวพนักงานชั่วคราว รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ
รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานชั่วคราวประเภทวิทขาการ ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2559 โดยให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>ประกาศรายงานตัวพนักงานชั่วคราว รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง

Read more...

ประกาศ ผลสอบพนักงานชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานชั่วคราว
ประเภทวิชการ

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ จำนวน 40 อัตรา ไปเรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>ประกาศ ผลสอบพนักงานชั่วคราว

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account