ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Super User

Super User

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Think cafe @ Library)ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Think cafe @ Library)

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้ประกอบการแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Think cafe @ Library) และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศจำนวน 3 ราย ซึ่งต้องน้ำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อทอสอบรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดนั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Think cafe @ Library)

Read more...

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันมินิมาราธอนเฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันมินิมาราธอนเฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
"9 ทศวรรษ ราชภัฏเพชรบุรีมินิมาราธอน" 
มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
        ฟันรัน  4.5 กิโลเมตร

* กำหนดการแข่งขัน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
* แผนที่เส้นทางการแข่งขัน
* รางวัลการแข่งขัน

Read more...

ประกาศ ผลสอบพนักงานชั่าวคราว ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 17 อัตรา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานชั่งคราว ตำแหน่งอาจารย์ นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศ ผลสอบพนักงานชั่าวคราว ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account