ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Super User

Super User

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา"

ปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน
สำหรับนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา"

รายละเอียดโครงการ
สมัครออนไลน์ คลิ้ก!!!

Read more...

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าชมการแสดงดนตรีในงาน Youth conference; Asean Traditional Music

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าชมการแสดงดนตรีในงาน Youth conference; Asean Traditional Music

ชมการแสดงดนตรีจากประเทศต่าง ๆ อาทิ

* มองโกเลีย

* จีน

* เกาหลีใต้

ร่วมให้กำลังใจนักศึกษา สาขาวิชานาฏดุริยางคศษสตร์ที่เข้าร่วมแสดง วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องวิทยาภิรมณ์ 1 เวลา 17.30 - 19.00 น.

Read more...

ประกาศ ผลสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศ ผลสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

Read more...

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค)ประจำปี 2559

ขอเขิญร่วมงาน  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห้งชาติ(ส่วนภูมิภาค)ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 4 สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account