ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Super User

Super User

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : เจาะลึก PBRU ( สาขาวิชาแพทย์แผนไทย )

รายการรอบรั้ว PBRU
ช่วง : เจาะลึก PBRU ( สาขาวิชาแพทย์แผนไทย )
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : PBRU News

รายการรอบรั้ว PBRU
ช่วง : PBRU News
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : เจาะลึก PBRU ( นักศึกษาสาขานาฏดุริยางคศาสตร์ไปแสดงที่สหรัฐอเมริกา )

รายการรอบรั้ว PBRU
ช่วง : เจาะลึก PBRU ( นักศึกษาสาขานาฏดุริยางคศาสตร์ไปแสดงที่สหรัฐอเมริกา )
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์น้อมนำพระบรมราโชบาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์น้อมนำพระบรมราโชบาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
ขอบคุณภาพ : ข่าวในพระราชสำนัก โดยสํานักข่าวไทย TNAMCOT

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account