จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

โครงการ "การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต"

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการ "การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต" ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการศึกษาภาษาอังกฤษในบทบาทสมมุติ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 ได้รับเกียรติจาก ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการอบรม

http://mit.pbru.ac.th/public_relations/210

Read more...

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาผู้นำยอดเยี่ยมและดีเด่นของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาผู้นำยอดเยี่ยมและดีเด่นของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องใน "วันราชภัฏ" 14 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2562

http://mit.pbru.ac.th/public_relations/209

Read more...

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีเปิดป้ายชื่อถนน อาคาร สถานที่ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดป้ายถนน โดยมี อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานเปิดถนน "ศรีวังยศ " กล่าวว่า "คณะกรรมการตั้งชื่อถนน อาคาร ห้องประชุม และสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พร้อมใจกันตั้งชื่อถนนนี้ว่า ศรีวังยศ เพื่อเป็นเกียรติแต่ ขุนศรีวังยศ (ขันธ์ เกิดแสงสี) ชาวเมืองเพชรบุรี นายช่าง ศิลปิน สถาปนิก ผู้มีผลงานโดดเด่น ขอประกาศแก่เทวดาผู้รักษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและชนทั้งหลายว่า มงคลนาม "ศรีวังยศ" มีเหตุมาแต่การรำลึกในคุณธรรม และความสามารถของ ขุนศรีวังยศ ขอให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จงยึดถือความสามาถทางด้านงานช่าง ศิลปะ สถาปัตยกรรม ของท่านเจ้าของนามเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และขอท่านทั้งหลายช่วยกันรักษาถนน "ศรีวังยศ" ให้งดงาม มั่นคง เป็นประโยชน์แก่ผู่สัญจรต่อสืบไป หลังจากนั้นได้กราบเรียนเชิญ คุณธนพร ภิญโญ ได้กรุณากล่าวและเปิดแพรคลุมป้ายถนน "ศรีวังยศ" คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พร้อมถ่ายรูปร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี

http://mit.pbru.ac.th/public_relations/211?fbclid=IwAR3vlXfUcaLVDNiuFEIgJnKhanzTcwJ0gk2jY4cnWFwrvx15G3Cho5opWu8

Read more...

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดป้ายชื่อถนน อาคาร สถานที่ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 90 ปี

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดป้ายชื่อถนน อาคาร สถานที่ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 90 ปี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ต้อนรับคุณพงษ์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเกียรติเปิดป้าย "ตาลวันประเทโศสถาน" วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

http://research.pbru.ac.th

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account