จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

สหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี รับสมัครสมาชิกใหม่

สหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี รับสมัครสมาชิกใหม่ โปรโมชั่น เดือนกันยายน 2562 @ สมาชิกใหม่ฝากเงิน
ขั้นต่ำคนละ 100 บาท ได้รับข่าวสาร 1 กก.
ฝาก 500 บาทขึ้นไปจะได้รับ ข้าวสาร 5 กก

คุณสมบัติ
1.สมาชิกต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. เมื่อเป็นสมาชิก 1 ปี มีสิทธิ์กู้ ฉุกเฉินและสามัญได้
3.เมื่อกรรมการรับรองการเป็นสมาชิกแล้ว 6 เดือน จะได้รับสวัสดิการ สก.1-2 คือเสียชีวิตแล้วได้หุ้นเพิ่ม 1 เท่าแต่ไม่เกิน 300,000 และยกหนี้ให้แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
4. ถ้าจะทำฌาปนกิจอายุไม่เกิน 65 ปี และ
สมาชิกสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ ดอกเบี้ย 3% ออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี

 

Read more...

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : เจาะลึก PBRU ( ชาข้าวหอมใบเตย )

รายการรอบรั้ว PBRU
ช่วง : เจาะลึก PBRU ( ชาข้าวหอมใบเตย )
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : PBRU Entertain ( กีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่ เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์ )

รายการรอบรั้ว PBRU
ช่วง : PBRU Entertain ( กีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่ เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์ )
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : PBRU News

รายการรอบรั้ว PBRU
ช่วง : PBRU News
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account