จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : PBRU Entertain ( THINK CAFE )

รายการรอบรั้ว PBRU
ช่วง : PBRU Entertain ( THINK CAFE )
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : PBRU News

รายการรอบรั้ว PBRU
ช่วง : PBRU News
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : PBRU Entertain(ไลฟ์สไตล์การดูหนังของเด็กคณะมนุษยศาสตร์ฯ)

รายการรอบรั้ว PBRU
ช่วง : PBRU Entertain(ไลฟ์สไตล์การดูหนังของเด็กคณะมนุษยศาสตร์ฯ)
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : PBRU News

รายการรอบรั้ว PBRU
ช่วง : PBRU News
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account