จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : เจาะลึก PBRU (นักกีฬาวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)

รายการรอบรั้ว PBRU
ช่วง : เจาะลึก PBRU (นักกีฬาวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับสมัครเข้าร่วม "อบรมและสอบ TOEFL ITP"
สอบวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
สนใจสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/wXLDB9cWwkybPKAA8
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร 032-708632
หรือเพจ 
https://www.facebook.com/pbrulanguagecenter/

Read more...

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : PBRU Entertain ( ทำอย่างไรให้เรียนจบอย่างมีคุณภาพ )

รายการรอบรั้ว PBRU 
ช่วง : PBRU Entertain ( ทำอย่างไรให้เรียนจบอย่างมีคุณภาพ )
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : เจาะลึก PBRU (สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์)

รายการรอบรั้ว PBRU 
ช่วง : เจาะลึก PBRU (สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์)
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account