จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โครงกาาสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โครงกาาสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16

Read more...

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ปองพล รักการงาน จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ปองพล รักการงาน จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง คณะวิศวฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร ปรัชญา มุกดา รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิศวฯ กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. กัญญารัตน์ ศรีวิสทิยกุล จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรในการบรรยายเชิงปฎิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ “เทคโนโลยี นวัตกรรม และจริยธรรม ทางวิศวกรรม” แก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562

Read more...

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ปองพล รักการงาน พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ร่วมกันนำเทียนจํานําพรรษาถวายคณะสงฆ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ปองพล รักการงาน พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ร่วมกันนำเทียนจํานําพรรษาถวายคณะสงฆ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยได้ฟังธรรมเทศนาจาก พระอธิการศราวุธ สุทฺธสีโล เจ้าอาวาสวัดกำแพงแลง นอกจากนั้นยังได้ร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปบริจาคให้โรงเรียนที่ยากไร้อีกด้วย

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account