จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

การซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์และตกแต่งภายในเพิ่มเติม จำนวน ๑ คัน

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่  ๓๖/๒๕๖๑
การซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์และตกแต่งภายในเพิ่มเติม จำนวน ๑ คัน
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ลงวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์และตกแต่งภายในเพิ่มเติม     จำนวน       คัน

Download >>> การซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์และตกแต่งภายในเพิ่มเติม จำนวน ๑ คัน
Download >>>คุณลักษณะ

Read more...

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล และ อาจารย์ณัฐอร มหาทำนุโชค ได้พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล และ อาจารย์ณัฐอร มหาทำนุโชค ได้พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกระบวนการ import and export และพิธีการทางศุลกากร เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษากับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการทำงานในสถานการณ์จริง ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรจากการท่าเรือเป็นอย่างดี และได้รับความรู้เพื่อนำไปปรับใช้เป็นอย่างมาก

Read more...

มรภ.เพชรบุรี ประดิษฐ์ไข่แห่งความหวัง ลอยน้ำเข้าถ้ำช่วย 13 ชีวิต

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประดิษฐ์ไข่แห่งความหวัง ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ปล่อยลงน้ำ ให้ลอยเข้าไปถึงมือทั้ง 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง จ.เชียงราย ภายในบรรจุยา อาหารแห้ง ไฟฉาย กระดาษและดินสอ สำหรับใช้ดำรงชีพในห้วงเวลาของการเข้าไปช่วยเหลือ พร้อมออกเดินทางจากเพชรบุรีในเย็นวันนี้

ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยเพื่อนคณาจารย์และนักศึกษาในคณะ ต่างช่วยกันทำ “ไข่แห่งความหวัง” ลักษณะเป็นพลาสติกรูปไข่ ที่เด็กๆ มักชอบหยอดเหรียญจากตู้ขนมหยอดเหรียญ มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์หรือกล่องยังชีพ ภายในไข่บรรจุยาแก้ไข้ นมอัดเม็ด ไฟฉายขนาดเล็ก กระดาษและไส้ดินสอ หวังนำไปให้เจ้าหน้าที่ปล่อย “ไข่แห่งความหวัง” ลอยเข้าไปในถ้ำ หวังให้ถึงมือทั้ง 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ภายในถ้ำ 

ด้วยคุณสมบัติของพลาสติกรูปไข่ที่ถูกนำมาดัดแปลงจะลอยน้ำได้อยู่แล้ว ในไข่จะใส่ยาแก้ไข้ นมอัดเม็ด กระดาษและดินสอ รวมทั้งไฟฉายขนาดเล็กเข้าไป โดยจะเปิดไฟฉายให้มีแสงสว่างในตัว เมื่ออยู่ในถ้ำที่มืดสนิท จะมองเห็นแสงจากไฟฉายได้ และลักษณะของไข่ที่มีทรงกลม มน เมื่อเจอแง่หินก็จะสามารถพลิกหรือกลิ้งตัวหลุดรอดออกไปได้ เชื่อว่าที่เป็นความหวังอีกทางหนึ่งที่จะได้ส่งยา อาหาร และเครื่องมือสื่อสารดังกล่าวเข้าไปถึงตัวน้องๆ โดยเร็ว ตอนนี้ได้ทำไว้หลายร้อยลูก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ช่วงเย็นวันนี้ และจะไปถึงมือเจ้าหน้าที่วันพรุ่งนี้. - สำนักข่าวไทย 

 ขอขอบคุณที่มาของข่าว www.tnamcot.com/view/5b38cabde3f8e4f60185f914
Read more...

กิจกรรม “เวิร์คช็อป เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายบน SHOPEE”

        ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , และเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรม “เวิร์คช็อป เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายบน SHOPEE” ภายใต้ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ_SME ปี 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบการมียอดขาย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการได้เปิดร้านค้าออนไลน์และอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ และเทคนิคการกระตุ้นยอดขายในออนไลน์ เพื่อให้ท่านเข้าใจอย่างรอบด้านและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้เองในอนาคต

       ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พานิชย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมี อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account