คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,815 บีทียู จำนวน 4 ชุด เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,295 บีทียู จานวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,815 บีทียู จำนวน 4 ชุด เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,295 บีทียู จานวน 1 ชุด

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account