ข่าวสำหรับบุคลากร

การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน


เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ที่แฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account