ข่าวสำหรับบุคลากร

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

Download >>> แบบคำขอรับการคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
Download >>> ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรให้รักษาการในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ อาศัยอำนาจตามความในมตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงให้ออกประกาศรับสมัคร ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561 15:17

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account