ข่าวสำหรับบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 (4) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

Last modified onวันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561 20:29

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account