ข่าวสำหรับบุคลากร

แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มกราคม 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 1879/2558

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อ ให้การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจเวร รักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมกราคม 2559

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account