ข่าวสำหรับบุคลากร

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ในวันอังคาร 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยาภิรมณ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account