ข่าวสำหรับบุคลากร

ประกาศประเมินพนักงานราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครและประเมินพนักงานราชการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชียวชาญเฉพาะ

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสามารถรักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่ในระบบและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศประเมินพนักงานราชการ

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account