Logo
Print this page

กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 1 ปี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 13 ตุลาคม 2560
รับสมัครนักศึกษารหัส 56-60 รับ 1,000 คน
สำหรับนักศึกษารหัสอื่น ติดต่อที่ห้องงานกิจกรรมครั
พร้อมกันเวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ(นักศึกษาหญิงกระโปรงทรงเอเท่านั้น)
และให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ติดโบว์ไว้อาลัยที่แขนเสื้อด้านซ้ายด้วยนะครับ
สมัครได้แล้ววันนี้ในระบบกิจกรรมhttp://pbruact.pbru.ac.th/pbruact

Latest from Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th