ข่าวสำหรับนักศึกษา

แนวปฏิบัติและการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560

parinyabat

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รอบปี พ.ศ.2560

NEWRED1ดาวน์โหลด >> แนวปฏิบัติ คลิก <<NEWRED1

 

ตัวอย่างชุดครุย

ครศาสตรบณฑต  ครุศาสตรบัณฑิต 
 นตศาสตรบณฑต  นิติศาสตรบัณฑิต
 นเทศศาสตรบณฑต  นิเทศศาสตรบัณฑิต
 บรหารธรกจบณฑต  บริหารธุรกิจบัณฑิต
รฐประศาสนศาสตรบณฑต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วทยาศาสตรบณฑต วิทยาศาสตรบัณฑิต
วศวกรรมศาสตรบณฑต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศลปศาสตรบณฑต ศิลปศาสตรบัณฑิต
การแพทยแผนไทยบณฑต การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บญชบณฑต บัญชีบัณฑิต
 
Last modified onวันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2561 10:20

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account