Logo
Print this page

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์"

เปดรยสมคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์"

โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่งหมด 4 ภาคส่วนด้วยกัน
1. ลีดเดอร์(ผู้นำเชียร์) รับสมัครจำนวน 10 คน
2. กองเชียร์ รับสมัครจำนวน  60 คน
3. ขบวนพาเหรด  รับสมัครจำนวน 50 คน
4. สวัสดิการ  รับสมัครจำนวน 10 คน 
//สมัครได้ที่ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ซึ่งแต่ละส่วนจะทำกิจกรรมที่แตกต่างกันไปและได้รับสิทธิประโยชน์ที่ต่างกัน ดังต่อไปนี้

รบสมครลดเดอร

รบสมครขบวนพาเหรด

รบสมครสวสดการ

รบสมครกองเชยร

Last modified onวันศุกร์, 19 มกราคม 2561 10:50
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th