ข่าวสำหรับนักศึกษา

แจ้งเลื่อนกำหนดการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษาภาคนอกเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดวันซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 - 5 และ 7 มีนาคม 2561 นั้น ซึ่งในวันซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ตรงกับวันการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอแจ้ง
กำหนดวันการเรียนการสอนและการสอบแทน ดังนี้ 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account