ข่าวสำหรับนักศึกษา

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนกรกฎาคม

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนเมษายน

april grade score

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 1 (10 คะแนน)
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 1 (10 คะแนน)
- ทำบุญตักบาตร (ณ วัดใกล้บ้าน)
- บำเพ็ญประโยชน์ (ณ วัดใกล้บ้าน)
- รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 
***ต้องทำครบทั้ง 3 กิจกรรม
----------------------------------------
>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 2 (20 คะแนน)  
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 2 (20 คะแนน)
- ทำบุญตักบาตร 2 วัน (ณ วัดใกล้บ้าน)
- บำเพ็ญประโยชน์ 2 วัด (ณ วัดใกล้บ้าน)
- รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 2 ท่าน
***ต้องทำครบทั้ง 3 กิจกรรม
---------------------------------------------

หมายเหตุ หากเลยวันกำหนดส่งกิจกรรมที่ทำมาเป็นโมฆะ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

 

Read more...

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนมีนาคม

december grade score

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 1 (10 คะแนน)
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 1 (10 คะแนน)
- ตักบาตรถวายสังฆทาน                เวลา 07.00น.
- เจริญพระพุทธมนต์ทำวัตรสวดมนต์  เวลา 17.00น.
- ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน  เวลา 19.00น.
ณ วัดบันไดทอง ต.บ้านกุ่ม  อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี
***ต้องทำครบทั้ง 3 ช่วงเวลา
----------------------------------------
>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 2 (20 คะแนน)  
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 2 (20 คะแนน)
- ไหว้พระ 9 วัด
- ฟังพระธรรมเทศนา
- เวียนเทียน
ณ วัดใกล้บ้านของนักศึกษา
***ต้องทำครบทั้ง 3 กิจกรรม
---------------------------------------------

หมายเหตุ หากเลยวันกำหนดส่งกิจกรรมที่ทำมาเป็นโมฆะ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

 

Read more...

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนธันวาคม

Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account