ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกวดภาพถ่าย "มหาวิทยาลัยของเรา"

cameralens

การประกวดภาพถ่าย "มหาวิทยาลัยของเรา"

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ
2. ใช้กล้องหรือกล้องมือถือในการถ่ายภาพได้
3. ล้างรูปขนาด 42 เซ็นติเมตร x 29.7 เซ็นติเมตร(A3) ใส่ลงฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษษ เบอร์โทรศัพท์และอธิบายความหมายของภาพ ด้านหลัง และนำไฟล์ภาพใส่แผ่นซีดี

ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

นักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งได้ที่ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account