ข่าวสำหรับนักศึกษา

Super User

Super User

การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

--------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศกึษา การลงทะเบียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฯ ได้จัดโครงการกีฬาวิศวกรรมสัมพันธ์และความสามัคคี ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฯ ได้จัดโครงการกีฬาวิศวกรรมสัมพันธ์และความสามัคคี ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง คณะวิศวฯ โดยเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความรักและความสามัคคี ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 อีกทั้งยังได้เชิญตัวแทนศิษย์เก่า คุณธนกฤต เกตุไขศรี และคุณธวัชชัย ล้อแก้วมณี ร่วมเสวนา ในเรื่อง” ชีวิตในรั้ววิศวฯ “ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีแนวทางในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยฯ

Read more...

อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี เป็นประธานนำถวายต้นเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อเวลา 08.00น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี เป็นประธานนำถวายต้นเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี แด่ พระเทพสุวรรณโมลี ( แคล้ว อุตฺตโม ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นั้น ได้มีการแห่ขบวนต้นเทียนผ่านตลาดสดเพชรบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากประชนเป็นอย่างมาก ทำให้ได้ยอดการบริจาคเงินทั้งสิ้น 21,089 บาท

/p>

 

Read more...

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม Education innovation for 21C citizen cultivation : ideas and practice and cultivation 21C competence via board game learning

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม Education innovation for 21C citizen cultivation : ideas and practice and cultivation 21C competence via board game learning บรรยายโดย Prof. Dr. Ted You-chung Liu จาก National Pingtung University, Taiwan ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องโกวิทย์ต่อวงศ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account