ข่าวสำหรับนักศึกษา

Super User

Super User

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจำหน่ายสินค้ากับตลาดนัด “กะโหนด Market”

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมจำหน่ายสินค้ากับตลาดนัด “กะโหนด Market”

บริเวณถนนด้านหน้าหอพักหญิงเพชรมรกต
สนใจสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม นี้
สอบถามโทร. 032 – 708610

 

Read more...

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559) หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย
พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคฟี แอนนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นใช้สินทรัพย์เพื่อสวัสดิการสาธารณะ เช่น เพื่อพัฒนาเยาวชน ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ได้ทรงอุทิศพระราชทรัพย์ไปในโครงการพัฒนาประเทศไทยหลายต่อหลายโครงการ โดยเฉพาะในทางเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรน้ำ สวัสดิการทางคมนาคม และสวัสดิการสาธารณะ

"พระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏ"

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย

"เสด็จสวรรคต"

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ทรงมีพระปรอทต่ำ หายพระทัยเร็ว มีพระเสมหะ พระปับผาสะซ้ายอักเสบ มีพระโลหิตเป็นกรด และพบว่ามีน้ำคั่งในช่องเยื่อหุ้มพระปัปผาสะเล็กน้อย คณะแพทย์จึงทำการรักษาด้วยพระโอสถปฏิชีวนะ และใช้สายสวนเข้าหลอดพระโลหิตดำเพื่อฟอกพระโลหิต แต่มีพระความดันพระโลหิตต่ำจึงใช้เครื่องช่วยหายพระทัย พระอาการไม่คงที่ ก่อนที่พระอาการจะทรุดลงไปอีก มีการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต จนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระอาการประชวรได้ทรุดหนักลงตามลำดับ และสวรรคตเมื่อเวลา 15.52 น. รวมพระชนมายุ 88 พรรษา ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแก่ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 

Read more...

เปิดรับนักศึกษาที่สนใจการประกวดประดิษฐ์กระทง

เปิดรับนักศึกษาที่สนใจการประกวดประดิษฐ์กระทง
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ณ ลานกิจกรรม ข้างหลวงพ่อเกตุน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเกณฑ์การสมัครและใบสมัคร
http://bit.ly/315iEKm

Read more...

"ราชภัฏเพชรบุรีจิตอาสา นำบราวนี่ออกจำหน่ายช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ"

"ราชภัฏเพชรบุรีจิตอาสา นำบราวนี่ออกจำหน่ายช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ"
เนื่องจากวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี สมาคมเชฟโลก (World Association of Chef Society:WACS)
ได้ถือธรรมเนียมปฏิบัติว่าให้เป็นวันเชฟโลก โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการนำบราวนี่ออกจำหน่ายเพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยและพระสงฆ์ที่ติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โดยจะร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทยนำไปมอบให้ผู้ป่วยในวันที่ 20 ตุลาคมนี้
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account