ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เว็บลิงก์ อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

71

เว็บลิงก์ อบรมเตรียมสอบ ก.พ.

75

เว็บลิงก์ นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

69

เว็บลิงก์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.เขมา แฉ่งฉายา

73

เว็บลิงก์ บวงสรวงทวารวดี

74

เว็บลิงก์ รางวัลชมเชยการอ่านออกเสียงระดับประเทศ

67

เว็บลิงก์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดหนังสั้นโครงการ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

66

เว็บลิงก์ English Cultural Festival

7

เว็บลิงก์ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ เพื่อการประกวดแข่งขันทักษะระดับชาติและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

6

เว็บลิงก์ ลิลิตพระลอ

6

เว็บลิงก์ ขอเชิญชม การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ

6

เว็บลิงก์ การเสวนาทางภาษาไทย “สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน

7

เว็บลิงก์ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์ภาษาพัฒนาการเขียน

7

เว็บลิงก์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพากษ์ทัวร์ลีลา ระดับประเทศ

7

เว็บลิงก์ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมToeic ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใ

73

เว็บลิงก์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2560

6

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account