ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บลิงก์ สาขาวิชาชีววิทยา (คบ.) และ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ (วท.บ.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2559 ระดับหลักสูตร

95

เว็บลิงก์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คบ.) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร (วท.บ.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2559 ระดับหลักสูตร

83

เว็บลิงก์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดธรรมรังษี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

77

เว็บลิงก์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2559 ระดับหลักสูตร

81

เว็บลิงก์ สาขาวิชาวิทย์-เทคโน (วท.บ.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2559 ระดับหลักสูตร

81

เว็บลิงก์ ติดตามความคืบหน้านักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนจากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์เข้าร่วมกิจกรรมกับ Chung Chou University of Science and Technology

85

เว็บลิงก์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบุรี

86

เว็บลิงก์ มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงานคณะวิทย์ฯ

85

เว็บลิงก์ นศ.เชฟ คว้ารับรางวัลประกวดอาหารนานาชาติ

86

เว็บลิงก์ สาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทัศน์

85

เว็บลิงก์ ขอแสดงความยินดี

85

เว็บลิงก์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารเข้าร่วมจัดบูธในงานเทศกาลอาหารอร่อยเพรชสมุทรคีรี

85

เว็บลิงก์ สาขาชีววิทยาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

83

เว็บลิงก์ กิจกรรมอบรมการสร้างความสำเร็จในการทำงานยุคก้าวกระโดดและ Thailand 4.0

81

เว็บลิงก์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร จากกิจกรรมการแข่งประกวดอาหารในระดับนานาชาติ ในงาน The real chef battle begins

79

เว็บลิงก์ ต้อนรับ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

84

เว็บลิงก์ การอบรมปฏิบัติการ STEM Education ให้กับครูโรงเรียนเอกชน จ.เพชรบุรี

81

เว็บลิงก์ การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี ชุมชนบ้านไร่มะขาม

80

เว็บลิงก์ สาขาอาหารและโภชนาการ ศึกษาดูงาน ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

80

เว็บลิงก์ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

80

เว็บลิงก์ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุครู

82

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account