ข่าวสื่อสารองค์กร

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลากรผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีร่วมแสดงความยินดีกับนายวรรณพฤกษ์ เทียมเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและนายพิศิษฐ์ เฮ่งจินดา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน โอกาสที่บุคลากรเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากท่านอธิการบดีก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งนี้ นายวรรณพฤกษ์ เทียมเดชได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชา Life Science ณ National Central University และนายพิศิษฐ์ เฮ่งจินดาได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Electrical Engineering ณ Da-Yeh University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ของภาคการศึกษา Fall 2017 ภายใต้ทุนการศึกษา Elite 600 Scholarship Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ Ministry of Education, Taiwan (ติดต่อขอรับข้อมูลทุนการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ภายใต้โครงการ Elite 600 Scholarship Program เพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ งานอาคารเพชรน้้าหนึ่งตลอด 24 ชั่วโมง)

Last modified onวันอังคาร, 05 กันยายน 2560 14:59

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account