ข่าวสื่อสารองค์กร

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญตรีภาคปกติในเวลาทำการปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.), วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.), รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.), นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.), บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.), บัญชีบัณฑิต(บช.บ.), นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.), สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.), แพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.), พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 5 รอบ ตามเอกสารแนบ ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561 ผ่านระบบสมัครออนไลน์ได้ที่

http://admission.pbru.ac.th/admission

 

Last modified onวันศุกร์, 01 ธันวาคม 2560 09:54

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account