ข่าวสื่อสารองค์กร

พัฒนาความพร้อมด้านกีฬาพร้อมเป็นศูนย์กลางในอนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนากีฬาเพื่อความก้าวหน้าพร้อมเป็นศูนย์กลางในอนาคต

หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก (เขตภาคกลาง) ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารวม 6 ประเภท ได้แก่ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลชายหาด และเปตอง โดยผลการแข่งขันนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถเข้าสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2561 ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย เปตอง (ประเภทเดี่ยวชาย คู่ชายคู่ผสม 2 คู่ และทีมชาย) วอลเลย์บอลชายหาดชาย และวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ความสำเร็จดังกล่าวเป็นอีก 1 สิ่งในการส่งเสริมให้นักกีฬา ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายในการฝึกซ้อมเพื่อนำไปสู่ชัยชนะ แต่ทั้งนี้ การที่จะทำให้ทุกอย่างประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องมีการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี

รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการคัดนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรายการว่า จะให้ความสำคัญกับผลงานที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร รวมถึงความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมที่ต้องมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากร่างกายมีความพร้อมและตื่นตัว การฝึกในรูปแบบหรือทักษะต่างๆ จะเป็นไปได้ง่าย นักกีฬาที่ดีต้องมีการฝึกซ้อมตลอดทั้งปี แต่ความเข้มข้นของการฝึกซ้อมก็จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลแข่งขัน ที่สำคัญต้องมีเวทีให้นักกีฬาได้แสดงออกเพื่อให้มีเป้าหมายในการฝึกซ้อม

สำหรับแนวทางการพัฒนากีฬา รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์ ได้แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ประกอบด้วย

1.การพัฒนากีฬาเพื่อการออกกำลังกายและสุขภาพ ถือเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยฯ ที่จะทำอย่างไรให้บุคลากรและนักศึกษามีสุขภาพดีโดยใช้กีฬาและการออกกำลังกายเป็นสื่อ สร้างความเชื่อมั่นว่าหากมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีการทำงานก็จะมีการพัฒนาจนประสบผลสำเร็จ

2.กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทางศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการตั้งเป้าหมายในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยในระดับประเทศต้องติดอันดับ 1 ใน 8 ในกี่ประเภทกีฬา ส่วนในระดับภูมิภาคต้องเข้าเป็นตัวแทนในการลงแข่งขันให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะนำมาในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกรูปแบบหนึ่ง

3.กีฬาเพื่อมวลชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฯ ต้องเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพร่วม หรือเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ แต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงาน ได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งนักศึกษาก็จะมีรายได้จากส่วนนี้ด้วย

          นอกจากนี้เมื่อมีการแข่งขันกีฬา นอกจากนักกีฬาแล้ว ยังมีผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน รวมถึงผู้ปกครองของนักกีฬาเดินทางตามมาด้วย ทางศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยฯ ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องของที่พัก ที่ผู้มาเยือนต้องพักที่โรงแรมเพชรน้ำหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงแรมของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนอาหารร้านค้าภายนอกมหาวิทยาลัยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างน้อยปีละ 2 - 3 ครั้ง เพื่อให้คนต่างประเทศได้เข้ามา ได้เห็นเรา รู้จักเรา ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางทางด้านกีฬา ทั้งในเรื่องของสถานที่และบุคลากร โดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่ ขณะนี้เรามีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล บาสเกตบอล รวมไปถึงสนามกีฬาชนิดอื่นๆ ที่มีชมรมหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะกีฬาแต่ละชนิด

ที่ผ่านมาความสำเร็จของการกีฬาเกิดขึ้นจากความพร้อมในหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านสถานที่ที่มีความเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการดูแล รวมถึงนโยบายของผู้บริหารที่มีความเข้าใจ เห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนด้านการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักกีฬาที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่รักษามาตรฐานของตนเองและมีผลงานการแข่งขันที่ดีอย่างต่อเนื่อง ก็มีระเบียบในการยกเว้นค่าหน่วยกิจเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Last modified onวันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2560 12:37

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account