ข่าวสื่อสารองค์กร

สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561

          การสัมภาษณ์นักเรียนที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในรอบนี้เป็นรอบที่ 1 Portfolio โดยคณะกรรมการจะดูจากผลการเรียน ความรู้เบื้องต้นในสาขาวิชาที่สมัคร รวมถึงปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ 1 Portfolio ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560  ทั้งนี้การรับสมัครนักศึกษามีทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2560, ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 26 กุมภาพันธ์ 2561  

รอบที่ 2 ประเภทโควตา ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 เมษายน 2561

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 20 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 8 กรกฎาคม 2561

          ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสมัครออนไลน์และเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  http://admission.pbru.ac.th/admission หรือสอบถามได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 0-3249-3279, 0-3249-3312

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันอาทิตย์, 03 ธันวาคม 2560 18:25

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account