ข่าวสื่อสารองค์กร

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7” “ยกระดับภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7” ยกระดับภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องทำนุ บำรุง รักษาและส่งเสริม เผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 2 -5 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน ด้วยการนำวัฒนธรรมมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความปรองดองในภูมิภาคอาเซียน สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงเป็นอย่างดี ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปให้เกิดคุณค่าใหม่ของการเรียนรู้

กิจกรรมภายในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติครั้งที่ 7 ประกอบด้วย

1.การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศอาเซียน ประเทศในทวีปเอเชียและประเทศในทวีปยุโรป 10 ประเทศ ประกอบด้วย เกาหลี อินโดนีเซีย ลาว เมียมาร์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย จีน อินเดีย เม็กซิโก คาซัคสถาน และจากมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาทั้ง 4 ภาค ตลอดจนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเพชรบุรี

2.การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 4 “ศิลปวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ประจำปี 2560

3.การจัดนิทรรศการและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วย นิทรรศการปูนปั้นสัตว์หิมพานต์ในงานพระเมรุ นิทรรศการฟื้นชีวิตหุ่นหลวงสู่งานพระราชพิธี นิทรรศการผ้าทอ ผ้าเทศ ผ้าไทย สายใยแห่งภูมิปัญญา นิทรรศการการยกยกระดับภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของคณะวิชาต่างๆ และเครือข่าย

4.การเสวนา เรื่อง “การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

5.การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก”

6.สาธิตการทำอาหารพื้นบ้านคาว – หวาน จากผู้ได้รางวัลชนะเลิศ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ผ่านมา

7.การเดินแบบชุดเสื้อผ้า จากผ้าของชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปสนับสนุน และการเดินแบบจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและยุโรป

8.การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนานาชาติ จากประเทศผู้ร่วมการแสดงในกลุ่มอาเซียนและยุโรป

9.การจัดแสดงสินค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนและสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Last modified onวันอาทิตย์, 03 ธันวาคม 2560 18:26

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account