ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 7.39 น. ณ บริเวณใต้อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี 
จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประกอบพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของคนไทย องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดพิธีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของบิดา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account