ข่าวสื่อสารองค์กร

ผู้บริหารและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา

ผู้บริหารและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา เมื่อเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ Dr.Thazin อธิการบดีมหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ และนักศึกษา ซึ่งเป็นนักแสดงที่เดินทางมาร่วมแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา (Singkhon – Myeik Study Research Center) ที่ตั้งอยู่ในอาคารสถาบันวิจัยและสิ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพันธกิจที่สำคัญคือการผลิตบัณฑิตและการวิจัยในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่และพื้นที่ใกล้ คือ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกับประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศอาเซียน ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องเรียนรู้ เข้าใจ พหุวัฒนธรรมในอาเซียน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัยในทุกมิติของพื้นที่ตามเส้นทางมะริด – สิงขร โดยใช้การวิจัยเป็นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึ่งในอนาคตจะมีการลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมถึงอาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account