ข่าวสื่อสารองค์กร

ผู้บริหารสถานศึกษาและนักศึกษาจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าชมห้องผดุงเกียรติเมืองเพชรที่รวบรวมศิลปกรรมสกุลช่างเมืองเพชร

ผู้บริหารสถานศึกษาและนักศึกษาจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าชมห้องผดุงเกียรติเมืองเพชรที่รวบรวมศิลปกรรมสกุลช่างเมืองเพชร ผู้บริหารสถานศึกษาและนักศึกษาจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่เดินทางมาร่วมทำงานการแสดงภายในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 เข้าเยี่ยมชมห้องผดุงเกียรติเมืองเพชร ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยภายในห้องได้มีการรวบรวมศิลปกรรมสกุลช่างเมืองเพชร ไม่ว่าจะเป็นงานปูนปั้น งานปั้นหัวสัตว์ ลายรดน้ำ งานแทงหยวก งานตอกกระดาษ งานทองโบราณทำมือ ซึ่งได้มีการให้ข้อมูลตั้งแต่เรื่องของความเป็นมา การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการปฏิบัติ ซึ่งทุกคนต่างให้ความสนใจและยกย่องฝีมือช่างเมืองเพชรที่มีความประณีตและงดงาม จังหวัดเพชรบุรีมีการสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปกรรมจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของงานศิลปะโบราณที่สืบทอดกันมานาน รวมทั้งมีช่างที่มีฝีมือเป็นจำนวนมาก จึงเกิดการขนานนามว่า “สกุลช่างเมืองเพชร” เป็นการถ่ายทอดและสืบทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ทำให้อัตลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีไม่สูญหายไปตามกาลเวลา และในโอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาและนักศึกษาจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้รับชมการนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วย
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account