ข่าวสื่อสารองค์กร

ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ซึ่งในวันเปิดงานได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน ภายในงานนอกจากจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศแล้ว ยังมีการเสวนาเรื่องการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ การจัดนิทรรศการและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน ด้วยการนำวัฒนธรรมมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความปรองดองในภูมิภาคอาเซียน สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงเป็นอย่างดี ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปให้เกิดคุณค่าใหม่ของการเรียนรู้
 

สำหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรม มีประเทศอาเซียนในทวีปเอเชียและยุโรป เข้าร่วมแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา 11 แห่ง และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเพชรบุรีกว่า 20 แห่ง ซึ่งในทุกค่ำคืนจะมีไฮไลท์ของงาน เช่น คืนวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นการเดินแบบชุดประจำชาติของแต่ละประเทศ และชุดผ้าไทย ที่ได้ตัดเย็บจากผ้าพื้นเมืองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปบริการวิชาการชุมชน มีการประยุกต์ให้มีความร่วมสมัย คืนวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน มีการแสดงในชุด “นาฎยไมตรี น้อมภักดีองค์ราชันย์”ที่ประเทศต่างๆ ร่วมกันทำการแสดง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นการปิดฉากงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 อย่างสวยงาม
 

ตัวแทนนักแสดงจากสาธารณรัฐอินเดีย ได้กล่าวถึงการเดินทางมาร่วมงานมหกรรมฯ ในครั้งนี้ว่า ได้เดินทางมาร่วมงานเป็นปีแรก ยินดีที่ได้มาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งในงาน ซึ่งนอกจากเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน ซึ่งการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ทำให้มีความทรงจำที่สวยงาม

ด้านตัวแทนนักแสดงจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์ ได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ที่นำมารวมไว้ที่เดียวกัน ซึ่งไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน ขณะที่ในภาคกลางวันทางมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้พาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี เช่น พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) รวมถึงการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการแสดงของฟิลิปปินส์ที่นำมาแสดงนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อยากให้คนไทยไปดูศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศฟิลิปปินส์บ้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงมหาวิทยาลัยทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และในปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการงานวิจัยนานาชาติและการแสดงจากทั่วประเทศ ในวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อทุกท่านมีส่วนร่วมและเข้ามาการจัดงานในปีต่อไป
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account