ข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio 1/1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และได้คัดเลือกไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 นั้น  มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ยืนยันสิทธิ์และรับรหัส Clearing Hourse ระหว่างวันที่ 12 - 19 ธันวาคม 2560 http://register1.pbru.ac.th/admission/

2. หลังจากรับรหัส Clearing Hourse เรียบร้อยแล้วให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าไปยืนยันสิทธิที่เว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php ภายในวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560 หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลังจาก Clearing Hourse เรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดประกาศ 

หมายเหตุ นักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์ เบอร์ 0869014249 ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560
1.นางสาวกมลฉัตร บัวงาม สาขาสาธารณสุขศาสตร์
2.นางสาวศิริลักษณ์ วรรณทอง สาขาสาธารณสุขศาสตร์
3.นางสาวจิราวรรณ ฉายาสกุลศิลป์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

Last modified onวันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 16:31

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account