ข่าวสื่อสารองค์กร

วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยง

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดงานนิทรรศการ “วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม”

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประเพณีบ้านห้วยเกษม ภายในวัดยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานนิทรรศการ “วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมงาน ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

อาจารย์ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการ “วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม” เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยภาคสนาม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน โดยการใช้ฐานของชุมชนในการบูรณาการร่วมกับรายวิชาต่างๆ ด้วยการใช้ฐานชุมชนเดียวในการศึกษาระยะเวลา 5 ปี ปีนี้เป็นปีแรกในการมาเปิดพื้นที่ใหม่ในรายสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจึงได้ทำการศึกษาในภาพรวมและบริบทของชุมชน ผลที่ได้รับคือได้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม 6 ด้าน ประกอบด้วย การทอผ้า สมุนไพร วัฒนธรรมความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง ดนตรีพื้นบ้านกะเหรี่ยง ไร่หมุนเวียนและการจักสาร ซึ่งเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ 

เด็กชายสิทธิประธาน บุญยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ ได้กล่าวถึงความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ว่า ทำให้ทราบถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านที่เรียกว่า ตี๋ซั่งทอง เป็นเครื่องสี ทำจากกระบอกไม้ไผ่ และแคน ซึ่งในปัจจุบันนี้หาดูได้ยากและไม่มีผู้สืบทอด เกรงว่าสักวันหนึ่งจะสูญหายไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 17:24

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account