ข่าวสื่อสารองค์กร

ม.ราชภัฎเพชรบุรีพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ส่งเสริมท้องถิ่นในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้เข้าร่วมประชุมกับนางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการทำงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ตามโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

ในปีงบประมาณ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทำน้ำตาลโตนดแท้ของจังหวัดเพชรบุรีมาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในนามเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านทาน ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเตาตาล การท่องเที่ยวสวนตาล การทำตะกร้าใบตาล การปีนพะองขึ้นต้นตาล การทำขนมโบราณ เป็นต้น

ซึ่งในโอกาสนี้ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้นำโครงการที่มีประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริงมาดำเนินการที่อำเภอบ้านลาด

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account