ข่าวสื่อสารองค์กร

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ เป็นโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าไปดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาห้องปฐมวัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการแก่เด็กเล็กระดับปฐมวัย ตลอดจนแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันจันทร์, 08 มกราคม 2561 10:12

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account