ข่าวสื่อสารองค์กร

การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทจำหน่ายขนมโหล และเพื่อบริการถ่ายเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประางค์จะให้เช่าพื้นที่ร้านค้าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต (อาคาร 25) เพื่อประกอบธุรกิจประเภทจำหน่ายขนมโหล และเพื่อบริการถ่ายเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทจำหน่ายขนมโหล และเพื่อบริการถ่ายเอกสาร

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account