ข่าวสื่อสารองค์กร

ชุมชนต้นแบบเมืองผู้สูงอายุสุขภาพดี

คณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมจัดทำชุมชนต้นแบบเมืองผู้สูงอายุสุขภาพดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประชุมชี้แจงนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัยและแนวทางการดำเนินการให้บริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ในพื้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยมีอาจารย์เผ่า อนันจิ๋ว หัวหน้างานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจากอำเภอเมืองเพชรบุรี เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงถึงการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะเข้าไปบริการวิชาการชุมชนในพื้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองผู้สูงอายุสุขภาพดี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในด้านการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ มีการพัฒนาแกนนำทางสุขภาพนักศึกษาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน แกนนำทางสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน พัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สร้างแบบแผนการบริโภคอาหารตามหลักภาวะโภชนาการ เป็นต้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 26 มกราคม 2561 16:07

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account