ข่าวสื่อสารองค์กร

ดูงานคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเครือข่าย ภาคกลาง 1 ในการเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมสุขภาพ

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเครือข่าย ภาคกลาง 1 นำโดย ดร.พิศิษฐ พลชนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ ด้านกิจกรรมนักศึกษาและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้นำนักศึกษาในเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า นนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รวม 7 แห่ง มาศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยความร่วมมือของเครือข่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้มีทักษะการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้นำและสานสัมพันธ์ระหว่างผู้นำนักศึกษา

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 26 มกราคม 2561 16:33

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account