ข่าวสื่อสารองค์กร

จิตอาสา "กล้าใหม่สานฝันปันยิ้ม"

กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายกล้าใหม่สานฝันปันยิ้ม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายกล้าใหม่ สานฝัน ปันยิ้มณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 โดยมีร้อยตำรวจโทประดิษฐ์ อะละมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพรกตะคร้อ ผู้นำชุมชน ทหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสา เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม โดยมีกิจกรรมจิตอาสา ประกอบด้วย ต่อท่อประปาน้ำดื่มให้กับนักเรียน จัดทำแปลงเกษตรด้วยอิฐบล็อกเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ปรับปรุงเครื่องกรองน้ำ ทาสีและตกแต่งป้ายโรงเรียน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันจันทร์, 29 มกราคม 2561 10:31

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account