ข่าวสื่อสารองค์กร

เตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 -2559

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 ระหว่างวันที่ 4 – 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดฝึกซ้อมขั้นตอนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2561 ก่อนเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/news-students/item/1435-parinya2560 หรือโทร.สอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 032-708160, 032-493278 ในวัน – เวลาราชการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561 11:32

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account