ข่าวสื่อสารองค์กร

มรภ.เพชรบุรีเตรียมพัฒนา “เพชรสมุทรคีรี” เป็นศูนย์กลางการผลิตเกลือ

มรภ.เพชรบุรี ชูเส้นทางท่องเที่ยวสายเกลือทะเล เตรียมพัฒนา “เพชรสมุทรคีรี” เป็นศูนย์กลางการผลิตเกลือทะเลของประเทศ

ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และตัวแทนคณาจารย์จากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด  ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อกำหนดแนวทาง แผนการดำเนินการและรูปแบบของทิศทางการพัฒนาเกลือทะเลไทยเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รายงานถึงบทบาทและผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ผ่านมา ซึ่งผลงานนวัตกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการตลาดและการค้าเกลือทะเล นวัตกรรมด้านรูปลักษณ์สินค้าและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เกลือทะเลและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ผลงาน “เส้นทางท่องเที่ยวสายเกลือทะเล” ภาคกลางตอนล่าง 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการภาคกลางตอนล่าง 2 เพิ่มเติม ปี 2560 ก่อให้เกิดเครือข่ายเส้นทางท่องเที่ยว 4 จังหวัดในพื้นที่การทำนาเกลือและใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้น แผนงานในปีต่อไปที่จะดำเนินการของแต่ละหน่วยงานจึงเป็นไปในลักษณะการประสานความร่วมมือเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ “เพชรสมุทรคีรี” เป็นศูนย์กลางการผลิตเกลือทะเลที่สำคัญของประเทศไทยให้สามารถเติบโตขึ้นได้และมีความยั่งยืน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561 10:12

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account