ข่าวสื่อสารองค์กร

หารือความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าพบพัฒนาการจังหวัด หารือความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายอิทธิกร ชำนาญอักษร ประธานบิสคลับเพชรบุรี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าพบนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

 การเข้าพบระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับพัมนาการจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการฐานราก OTOP SME จังหวัดเพชรบุรี โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเพชรบุรี (คสป.จังหวัดเพชรบุรี)

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account