ข่าวสื่อสารองค์กร

โครงการ “กวีปากกาทอง”

อธิการบดีต้อนรับศิลปินแห่งชาติ ในโครงการ “กวีปากกาทอง”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมีนายอุเทน จันทร์ทูล ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ประธานเขตจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วม

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ได้ริเริ่มโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ขึ้น เพื่อจูงใจและส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรองให้ดำรงอยู่ โดยมีการรณรงค์ให้นักศึกษาเข้าอบรมการเขียนและส่งผลงานบทประพันธ์ร้องกรองเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการพิจารณาคัดเลือก และส่งให้คุณนวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และที่ปรึกษาศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นประธานโครงการพิจารณาตัดสินผลงานที่ดีที่สุดในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออก) ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ได้รับรางวัลปากกาทอง

ภายในโครงการมีการเสวนาให้ความรู้ด้านคำประพันธ์ (โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน) โดยคุณนวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และที่ปรึกษาศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ คุณเรวัตร์ พงษ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ และรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการด้านภาษาไทย ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนอ่านและเขียนงานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง มีความภาคภูมิใจในตนเองและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561 15:06

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account