ข่าวสื่อสารองค์กร

ร่วมประชุมยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ร่วมประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายฯ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละภูมิภาค โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชภัฏ 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางแผนการดำเนินการ รูปแบบของการเสนอผลการดำเนินงาน และสรุปภาพรวมของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

        ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ตัวแทนแต่ละราชภัฏกำหนดแนวทางแผนการดำเนินการ รูปแบบของการเสนอผลการดำเนินงาน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 และส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กรอกข้อมูลทั้งแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และนำสรุปภาพรวมของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อท้องถิ่นตามพระราโชบายฯ และนำเสนอต่อพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันพุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2561 17:09

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account